Fyzické osoby a domácnosti

 • Výstavba rodinného domů

  • Zaměření podkladů pro vyhotovení projektové dokumentace
  • Výškové a polohové osazení domu
  • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení rozestavěného  budovy                                         (pro čerpání hypotéky či úvěru)
  • Skutečné zaměření inženýrských sítí
  • Kompletace geodetických dokumentů ke kolaudačnímu řízení

Vytyčení rodinného domu

 • Geometrické plány pro

  • Vyznačení budovy v katastru
  • Změnu vnějšího obvodu budovy
  • Rozdělení pozemku
  • Vymezení rozsahu věcného břemene
  • Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • Odstranění zjednodušené evidence
 • Zaměření plynových přípojek

  • Zaměření plynové přípojky a vyhotovení geometrického plánu na věcné břemeno

Plynová přípojka k.ú. Polička

 • Odborná konzultace v oboru Katastr nemovitostí


Kontakt


Kontakt

Adresa

GEORAM s.r.o.
Hradecká 569
Pardubice - Polabiny
533 52 Staré Hradiště

Ing. Andrea Kárníková
tel.: +420 602 733 210
e-mail: karnikova@georam.cz