Obce a města

 • Geometrické plány pro

  • Vyznačení budovy v katastru
  • Změnu vnějšího obvodu budovy
  • Vymezení rozsahu věcného břemene
  • Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • Vytyčení vlastnických hranic pozemků

  • Mapování 2D,3D
  • Vyhotovení výškopisných a polohopisných podkladů v zájmovém území
  • Vyhotovení vrstevnicového plánu
  • Zákres mapového podkladu do aktuálního stavu katastrální mapy
 • Digitalizace grafických katastrálních map


Kontakt


Kontakt

Adresa

GEORAM s.r.o.
Hradecká 569
Pardubice - Polabiny
533 52 Staré Hradiště

Ing. Andrea Kárníková
tel.: +420 602 733 210
e-mail: karnikova@georam.cz