Stavební firmy

Zajišťujeme kompletní servis pro Vaší stavbu od prvotního zaměření geodetických podkladů, přes vytyčovací práce a kontrolní zaměřování až po skutečné provední...

 • Dopravní stavby

  • Mapové podklady pro vyhotovení liniové stavby (polohopis, výškopis, řezy, profily)
  • Základní a podrobné vytyčení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení liniových staveb a inženýrských sítí dle směrnic správců, předání dokumentace správcům
  • Zápis stavby do katastru nemovitostí

Dopravní stavby

 • Průmyslové stavby

  • Velmi přesné vytyčovací práce piloty, monolity, zdivo, ocelové konstrukce, inženýrské sítě
  • Sledování a vyhodnocení polohových a výškových posunů stavebních objektů
  • Jeřábové dráhy
  • Dokumentace skutečného provedení objektů s prostorovou skladbou, vyhodnocení odchylek od projektu dle daných norem 

 Průmyslové stavby

 


Kontakt


Kontakt

Adresa

GEORAM s.r.o.
Hradecká 569
Pardubice - Polabiny
533 52 Staré Hradiště

Ing. Andrea Kárníková
tel.: +420 602 733 210
e-mail: karnikova@georam.cz