Project Description

Fyzické osoby

Výstavba rodinného domů

 • Zaměření podkladů pro vyhotovení projektové dokumentace
 • Výškové a polohové osazení domu
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení rozestavěného  budovy (pro čerpání hypotéky či úvěru)
 • Skutečné zaměření inženýrských sítí
 • Kompletace geodetických dokumentů ke kolaudačnímu řízení

Geometrické plány pro

 • Vyznačení budovy v katastru
 • Změnu vnějšího obvodu budovy
 • Rozdělení pozemku
 • Vymezení rozsahu věcného břemene
 • Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • Odstranění zjednodušené evidence

Zaměření plynových přípojek

 • Zaměření plynové přípojky a vyhotovení geometrického plánu na věcné břemeno