Nabídka geodetických prací pro

Stavební firmy

Zajišťujeme kompletní servis pro Vaší stavbu od prvotního zaměření po skutečné provedení, ...

Fyzické osoby

Zaměření podkladů pro vyhotovení projektové dokumentace, výškové a polohové osazení domu, kompletace geodetických dokumentů ke kolaudačnímu řízení, ...

Projekční kanceláře

Vyhotovení mapového podkladu 2D, 3D, vrstevnicového plánu, měření profilů a kubatur, zaměření skutečného stavu objektů, ...

Realitní kanceláře

Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vytyčení pozemků, parcelace pozemků, ...

Města a obce

Geometrické plány pro vyznačení budovy v katastru, změnu vnějšího obvodu budovy, ...